Cần xây dựng Luật Chăn nuôi mới

14/12/2017 | 03:22

(Người Chăn Nuôi) - Bộ NN&PTNT đang đề xuất xây dựng dự án Luật Chăn nuôi. Bởi theo Bộ này, từ khi ban hành Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004 đến nay, sản xuất, kinh doanh ngành chăn nuôi đã có nhiều biến động to lớn và thay đổi cơ bản.

Xây dựng luật chăn nuôi

Từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, chăn nuôi các giống bản địa là chủ yếu, chuồng trại sơ sài, kỹ thuật lạc hậu đến nay đã phổ biến chăn nuôi trang trại, công nghiệp, ứng dụng chuồng kín, chuồng lồng, sản xuất tập trung, hàng hóa và cơ bản đã chăn nuôi các giống cao sản, tiên tiến của thế giới. Ngoài ra, sản lượng sản phẩm đã tăng trưởng gấp đôi trong thời gian 13 năm, hoạt động sản xuất TĂCN, tình hình dịch bệnh, tiêu thụ cũng có nhiều thay đổi. Bộ NN&PTNT đã dự thảo Luật Chăn nuôi gồm 8 chương, 87 điều. Bên cạnh những quy định chung, dự thảo đề xuất rõ những quy định cụ thể về quản lý giống vật nuôi; quản lý TĂCN; sản xuất chăn nuôi; xuất nhập khẩu chăn nuôi…

 

Hà Anh

Gửi bình luận

Gửi Làm lại