Cách làm giàu từ chăn nuôi - Nuôi lợn theo quy mô trang trại

01/07/2015 | 17:04

Chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại tập trung mở ra hướng đi mới bởi sự liên kết chăn nuôi chặt chẽ giữa người chăn nuôi và nhà đầu tư giúp nâng cao hiệu quả sản xuất.

Khám phá

Pig Hill - Điểm nhấn chăn nuôi heo

(Người Chăn Nuôi) - Mogler Farms là một trang trại tư nhân của gia đình Mogler (Iowa, mỹ), sở hữu ...

Mô hình chăn nuôi

Nghề nuôi cừu ở Ninh Thuận

(Người Chăn Nuôi) - Nuôi cừu được biết đến là một nghề truyền thống độc đáo đã có hơn ...