Cách âm tốt

26/09/2019 | 04:27

(Người Chăn Nuôi) - Một người nói chuyện với bạn mình là dân xây dựng:

- Này, theo cậu, vật liệu nào cách âm tốt nhất?

- Xốp chứ gì!

- Sai bét!

- Vậy chứ cậu bảo là cái gì?

- Giấy bạc!

- Là sao?

- Muốn ai đó im miệng, cậu thử lấy tờ tiền dán lên miệng họ. Đảm bảo im ngay!

- !!!

(ST)

Gửi bình luận

Gửi Làm lại