Bút viết thẻ tai vật nuôi

18/10/2017 | 07:57

Cơ sở chúng tôi cần nhập số lượng lớn bút thẻ tai vật nuôi.

Ngoài ra, còn cần thẻ đeo tai heo, thẻ đeo tai bò.

bút viết thẻ tai

Thông tin liên hệ:

Chị Hoài Thu

ĐC: 0163 963 8986

Email: hoaithu.nhm@gmail.com

 

Gửi bình luận

Gửi Làm lại