Brazil: Sản lượng đậu tương niên vụ 2015 - 2016 ước đạt 97 triệu tấn

09/06/2015 | 16:06

(Người Chăn Nuôi) - Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng đậu tương Brazil niên vụ 2015 - 2016 ước đạt 97 triệu tấn, tăng 2,5 triệu tấn (2,6%) so niên vụ năm ngoái.

Diện tích thu hoạch dự tính tăng 3,2% lên 32,5 triệu ha, tăng 1 triệu ha so năm trước. Giá đậu hạt thấp hơn năm ngoái nhưng nông dân vẫn lãi do tiền Brazil đang mất giá. Những khu vực trồng đậu truyền thống ở các bang miền Nam đang lên kế hoạch tăng diện tích gieo trồng do lợi nhuận từ sản phẩm này cao hơn ngô và bông. 

T.A

Theo Efeed

Gửi bình luận

Gửi Làm lại