Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp giảm giá bán thức ăn chăn nuôi

20/06/2017 | 10:42

(Người Chăn Nuôi) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giảm ngay giá bán các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y khi các yếu tố chi phí đầu vào giảm giá và kê khai giá theo quy định, nhằm tháo gỡ những khó khăn cho ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi heo.

Trước diễn biến tình hình của thị trường tiêu thụ sản phẩm thịt heo liên tục giảm mạnh; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 597/TTg-NN ngày 28/4/2017 về một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi nhằm tháo gỡ những khó khăn cho ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi heo, giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn, ổn định phát triển và bình ổn thị trường, ngày 4/5/2017 Bộ Tài chính có Công văn số 5718/BTC-QLG gửi Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và Công văn số 5717/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi về tăng cường biện pháp bình ổn thị trường thịt heo.

Bộ tài chính đề nghị

Tại Công văn số 5718/BTC-QLG, Bộ Tài chính đề nghị đề nghị Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tài chính) phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện tốt các công việc cụ thể:

Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, rà soát, nắm tình hình cân đối cung - cầu trên địa bàn để chủ động tham mưu trình UBND tỉnh có phương án kịp thời nhằm bình ổn thị trường; Đồng thời, căn cứ thẩm quyền và điều kiện thực tế, khả năng tài chính của địa phương để tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc thực hiện Chương trình bình ổn thị trường tại địa phương.

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đến các doanh nghiệp chế biến, các hộ tiêu thụ lớn về thịt (đặc biệt các khu công nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang) để đẩy mạnh tiêu thụ, sử dụng sản phẩm thịt trong nước nhằm chia sẻ bớt khó khăn với người chăn nuôi. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường ký kết các hợp đồng tiêu thụ heo thịt với các trang trại chăn nuôi để tạo nguồn cung ổn định phục vụ công tác bình ổn và đảm bảo thu mua heo thịt cho người chăn nuôi với giá cả hợp lý.

Đề nghị các doanh nghiệp sản xuất đầu vào của ngành chăn nuôi nhất là thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y rà soát, tính toán và có các giải pháp công nghệ, quản lý phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, giá bán sản phẩm. Kịp thời điều chỉnh giảm ngay giá bán sản phẩm khi các yếu tố chi phí đầu vào giảm và kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu, và gian lận thương mại; Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, đồng thời, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vi phạm.

Tại Công văn số 5717/BTC-QLG, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi: Kiểm soát chặt chẽ các yếu tố hình thành giá khi xây dựng phương án giá thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; Tà soát, tính toán và có các giải pháp công nghệ, quản lý phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, giá bán sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; Không điều chỉnh tăng giá bán thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi (Trường hợp các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá sẽ bị xử lý nghiêm và thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, đồng thời công khai trên phương tiện thông tin đại chúng).

Giảm giá tacn

Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi thực hiện điều chỉnh giảm ngay giá bán các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y khi các yếu tố chi phí đầu vào giảm giá và kê khai giá theo quy định. Đồng thời, khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y khi bán sản phẩm ra thị trường cần có sự chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng nhằm đảm bảo cân bằng, hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Sao Mai

Gửi bình luận

Gửi Làm lại