Bình Định: Hiệu quả mô hình cải tạo đàn bò tại Vĩnh An

16/03/2018 | 05:14

Năm 2016, được sự quan tâm hỗ trợ của Ban quản lý Dự án JICA 2 tỉnh, Trung tâm Khuyến nông (KN) tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện mô hình (MH) “Cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo kết hợp trồng cỏ” tại xã Vĩnh An (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

MH có quy mô 90 con bò, 18.000 m2 giống cỏ VA06 và cỏ Ghine; có 90 hộ tham gia. Dự án JICA 2 hỗ trợ 100% chi phí cỏ giống, phân bón và công phối tinh, được sự hướng dẫn kỹ thuật của Trung tâm KN tỉnh...

Bình Định: Hiệu quả mô hình cải tạo đàn bò tại Vĩnh An

Qua 2 năm thực hiện MH, đã phối giống thành công cho 90 bò cái với tinh bò thịt giống bò Brahman, số bò có chửa đạt 100%, có 15 bò cái đã đẻ, bê con sinh ra phẩm chất giống tốt, ngoại hình đẹp. Việc thụ tinh nhân tạo đã giúp cải thiện khả năng di truyền, chất lượng đàn bò được cải thiện rõ rệt. Đã trồng 1,8 ha cỏ (giống VA06 và Ghine) năng suất bình quân 150 tấn/ha/năm, đảm bảo đủ thức ăn xanh cho bò trong MH, đồng thời tạo thêm nguồn giống cỏ mới cho địa phương.

Nhìn chung, MH đã cho kết quả cao. Các chỉ tiêu kỹ thuật đạt yêu cầu đề ra, giúp tăng số lượng bò lai của xã Vĩnh An; giúp bà con nâng cao nhận thức trong việc lai tạo và phối giống cho bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo để nâng cao chất lượng đàn bò. MH còn giúp bà con nắm bắt các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc, nuôi dưỡng bò cái sinh sản; bò lai, kỹ thuật trồng một số giống cỏ năng suất cao để giải quyết nguồn thức ăn thô xanh cho bò.

Minh Tiến

Gửi bình luận

Gửi Làm lại