Bảo tồn nguồn gen các giống heo bản địa

25/03/2020 | 10:44

Ấn phẩm đã xuất bản

(Người Chăn Nuôi) - Tại Hội nghị tổng kết Dự án SATREPS (Nhật Bản) và thành lập hệ thống ngân hàng gen đông lạnh cho các giống heo bản địa Việt Nam, phát triển hệ thống chăn nuôi bền vững, Viện trưởng Viện Chăn nuôi Phạm Công Thiếu cho biết, hiện nay ở Việt Nam có hơn 20 giống heo bản địa.

Gần đây, một số giống đã bị giảm mạnh về số lượng và lai với các giống khác dẫn đến tình trạng gần như hoặc đã tuyệt chủng.

Việc bảo tồn các giống heo bản địa là một nhiệm vụ cấp bách của Việt Nam. Dự án bắt đầu từ tháng 5/2015, đã thực hiện khảo sát heo bản địa Việt Nam tại 22 tỉnh, đồng thời đã thực hiện bảo quản lạnh tinh trùng của các giống được chọn và thiết lập một hệ thống ngân hàng tinh trùng đông lạnh. Sau khi kết thúc vào tháng 5/2020, đối tác của Dự án cam kết tiếp tục các sáng kiến do Dự án khởi xướng để bảo tồn và sử dụng các nguồn tài nguyên heo bản địa quan trọng của Việt Nam.

Kim Phượng

Gửi bình luận

Gửi Làm lại