Bán ve chai

01/12/2016 | 18:45

- Trong một khu rừng nọ có một con thỏ và một con sói nghiện rượu.

Một hôm sói thấy thỏ đi xe đạp nó liền hỏi:
- Ở đâu ra mà mày có cái này ?
Thỏ trả lời:
- Tôi không uống rượu nên có đủ tiền để mua nó.
Mấy hôm sau sói thấy thỏ đi xe máy nó lại hỏi:
- Ở đâu ra mà mày có cái này?
Thỏ lại trả lời:
- Tôi không uống rượu nên có đủ tiền để mua nó.
Một thời gian sau thỏ gặp sói đi máy bay,thỏ ngạc nhiên lắm bèn hỏi:
- Sao anh có đủ tiền mua thứ này?
Sói đáp:
- Tiền tao bán ve chai.

Theo diendan.hocmai.vn

Gửi bình luận

Gửi Làm lại