Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sữa dạng lỏng

22/08/2017 | 05:50

(Người Chăn Nuôi) - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 03/2017/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sữa dạng lỏng với ký hiệu QCVN 5-1:2017/BYT.

quy chuẩn về sữa

 

Tên gọi “sữa tiệt trùng” gây nhầm lẫn trước đây được thay thế bằng khái niệm “sữa hoàn nguyên” và “sữa hỗn hợp”. Trong đó, sữa tươi là sản phẩm được chế biến từ sữa tươi nguyên liệu. Sữa hoàn nguyên được chế biến từ sữa bột hoặc sữa cô đặc. Sữa hỗn hợp là sản phẩm kết hợp giữa sữa hoàn nguyên và sữa tươi. Thông tư mới quy định, việc ghi nhãn sản phẩm tuân thủ các quy định hiện hành; trên mặt chính của sản phẩm phải ghi rõ bản chất của sản phẩm theo quy định tại Thông tư này. Thông tư có hiệu lực từ 1/3/2018. 

Bảo Vy

Gửi bình luận

Gửi Làm lại