Ảnh hưởng của nhiệt độ ấp đến gà nuôi

23/12/2016 | 02:55

(Người Chăn Nuôi) - Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và chỉ ra rằng, nhiệt độ ấp, úm trong 7 ngày đầu có ảnh hưởng lớn tới trọng lượng, hành vi, bệnh tật và sự phát triển bình thường của gà nuôi thương phẩm sau này.

Những ảnh hưởng của nhiệt độ trong quá trình úm gà 7 ngày đầu tiên đã được nghiên cứu trên gà Ross308. Thí nghiệm được tiến hành trên 28 con gà (14 con gà mái và 14 con gà trống) đã được phân phối một cách công bằng theo trọng lượng khi nở của chúng, độ tuổi của gà bố mẹ ( 28 hoặc 50 tuần tuổi) và nhiệt độ ấp trứng ban đầu (thông thường 330C, ấm: 370C). Thí nghiệm chia thành 8 nhóm khác nhau và được theo dõi ghi chép chi tiết về hành vi, trọng lượng cơ thể, viêm da, tình trạng đi lại.

Kết quả chỉ ra rằng, gà con không có khả năng duy trì nhiệt độ cơ thể bình thường mà không cần một nguồn nhiệt ở bên ngoài cho đến khoảng 10 ngày tuổi. Nếu không chúng sẽ không thể tiến hành quá trình trao đổi chất trong cơ thể và tiếp nhận thức ăn. Khi bị lạnh, gà sẽ nằm co ro và cụm lại với nhau để hấp thu nguồn nhiệt. Nhưng tình trạng này kéo dài, chúng sẽ bỏ ăn và dẫn đến chết. Do đó, nếu không đảm bảo được lượng nhiệt trong quá trình ấp nở và quá trình úm ban đầu, gà sẽ bị châm lớn, tăng trọng kém và gầy yếu. Đặc biệt là ở những gà con có nguồn gốc từ các con gà mái non hoặc nơi có sự quản lý kém về nhiệt độ ấp.

Nghiên cứu cho biết, gà thịt được nuôi nếu được lai tạo từ gà bố mẹ non thường có túi noãn hoáng nhỏ hơn và thời gian tử vong nhanh hơn khi không cho ăn. Hơn nữa chúng sẽ có trọng lượng thấp hơn trong suốt quá trình tăng trưởng so với gà thịt có nguồn gốc được lai tạo từ gà bố mẹ già. Ảnh hưởng của nhiệt độ úm cao đến hành vi, phúc lợi xã hội và tăng trưởng của gà thịt cũng được điều tra. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, dù gà con có nguồn gốc bố mẹ khác nhau hay trọng lượng khác nhau đều chịu ảnh hưởng khác nhau của nhiệt độ.

Và điều quan trọng nhất là gảm bảo nhiệt độ cao trong tuần đầu tiên sau khi nở của gà giúp làm giảm các vấn đề bất lợi với gà con như bệnh viêm da, trọng lượng thấp, tăng trưởng chậm, què quạt và giúp gà tăng khả năng hoạt động, hấp thụ thức ăn.

Phương Đông

Theo Worldpoultry

Gửi bình luận

Gửi Làm lại