An toàn sinh học: Vũ khí tối ưu

10/02/2020 | 10:47

(Người Chăn Nuôi) - Với phương pháp chăn nuôi theo hệ thống khép kín, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào quá trình chăn nuôi, nên việc phát triển chăn nuôi theo hướng ATSH được xác định là giải pháp phát triển bền vững ngành chăn nuôi, nhất là trong thời điểm ASF bùng phát và diễn biến phức tạp.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhận định, chăn nuôi an toàn sinh học không phải bây giờ mới chú trọng mà trong nhiều năm qua đã tập trung. Trong điều kiện ASF thì càng đặc biệt quan trọng. Đến bây giờ, chỉ có chăn nuôi an toàn sinh học mới bảo đảm được sản phẩm và phát triển bền vững. Đối với gia cầm cũng đang đối đầu với dịch cúm gia cầm nếu không bảo đảm an toàn sinh học không thể phát triển được. Nuôi an toàn sinh học đóng góp rất quan trọng vào tỷ trọng nói chung. Trong đó, có nhiều mô hình, cơ sở khoa học với quy trình, tiêu chuẩn cho an toàn sinh học đã thiết lập. Các mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học trên cả nước cũng đã được thực hiện và triển khai trong những năm vừa qua cho thấy hiệu quả của những mô hình này. Thông qua việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học mà các sở, ngành, địa phương đã và đang thực hiện, nhiều hộ dân đã có cơ hội tiếp cận với phương thức chăn nuôi tiên tiến, nâng cao kỹ thuật và kiến thức chăn nuôi.

Theo Cục Chăn nuôi, hiện cả nước có 282 trang trại heo nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP với tổng đàn 1,1 triệu con, chiếm 3,9% tổng đàn của cả nước. Đối với chăn nuôi gia cầm, hiện nay tổng số trang trại thực hiện quy trình VietGap giấy chứng nhận còn hiệu lực là 437 trang trại. Trong khuôn khổ dự án Lifsap đã chứng nhận được 11.048 hộ, 21 hợp tác xã và 140 tổ hợp tác ở 12 tỉnh, thành. Tổng sản lượng thịt ở tất cả các cơ sở thực hiện quy trình VietGAP là gần 17 nghìn tấn. Theo báo cáo của Sở NN&PTNT các tỉnh, cho đến nay, cả nước có gần 30,5 nghìn cơ sở chăn nuôi gia cầm áp dụng phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học, trong đó 2,5 nghìn trang trại và gần 28 nghìn nông hộ với tổng đàn gần 3,1 triệu con gia cầm các loại.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng khẳng định: “Hiện nay, nhiều mô hình chăn nuôi heo vẫn giữ được đàn do làm tốt công tác an toàn sinh học. Minh chứng điển hình là các hộ chăn nuôi lớn hiện nay đều an toàn trước dịch bệnh”. Bất kể là trang trại chăn nuôi gì hay trại đó ở đâu thì việc tuân thủ chương trình an toàn sinh học luôn cần được cải thiện và duy trì. An toàn sinh học là một tập hợp các thực hành quản lý, điều này làm giảm khả năng cho việc dẫn dắt và lây lan dịch bệnh do sinh vật gây ra lên trên và giữa các địa điểm chăn nuôi. Tuân thủ các nguyên tắc về an toàn sinh học và quản lý chăn nuôi tốt sẽ ngăn chặn được nhiều dịch bệnh bùng phát. An toàn sinh học có thể được xem như một công cụ, một cơ chế phát triển để hỗ trợ và bảo vệ nền nông công nghiệp. Với sự xuất hiện của công nghệ mới, an toàn sinh học đã và đang được sửa đổi và thích nghi với hoàn cảnh khác nhau đòi hỏi chính sách chiến lược và tích hợp liên quan đến các bên liên quan ở các cấp độ khác nhau: trang trại, công nghiệp và chính phủ.

Hoàng Yến

Gửi bình luận

Gửi Làm lại