An Giang: Thử nghiệm nhân giống gà rừng

06/07/2018 | 04:46

UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm nhân giống và nuôi gà rừng tại vùng Thất Sơn” do KS Vũ Khắc Tùng, Trạm Khuyến nông huyện Tịnh Biên làm chủ nhiệm.

ga rung an giang

Thời gian thực hiện 36 tháng. Mục tiêu nhằm bảo tồn nguồn gen và nhân giống gà rừng. Cụ thể, thu thập 40 gà rừng tự nhiên (30 gà mái và 10 gà trống), đánh giá phân loại hình thái, di truyền gà rừng được thu thập từ vùng Thất Sơn; Xây dựng 1 quy trình thuần dưỡng, 1 quy trình nuôi dưỡng gà rừng thịt và 1 quy trình sinh sản; Hỗ trợ 1 mô hình sản xuất giống và nuôi gà rừng (50 con, trong đó 15 trống và 35 mái) vùng Thất Sơn; Ðào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển mô hình (3 lớp với 30 học viên/lớp); Ðề xuất định hướng và giải pháp phát triển đàn gà rừng vùng Thất Sơn theo một trong hai hướng gà kiểng hoặc gà thịt.

Nam Hồng

Gửi bình luận

Gửi Làm lại