Agribank Đồng Nai: Sẵn sàng hỗ trợ người nuôi heo

21/06/2017 | 05:49

(Người Chăn Nuôi) - Theo Agribank Ðồng Nai, hiện ngân hàng đã cho vay vốn chăn nuôi heo khoảng 4.000 tỷ đồng (chiếm khoảng gần 30% tổng dư nợ).

hôc trợ người nuôi heo

 

Agribank cũng dành 50.000 tỷ đồng vốn lãi suất ưu đãi để cho vay theo hình thức nông nghiệp sạch từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Ông Nguyễn Văn Khái, Phó Giám đốc Agribank Ðồng Nai chia sẻ: “Ðến nay chúng tôi chưa nhận được đơn đề nghị gia hạn hay giãn nợ nào của người chăn nuôi. Nếu có, Agribank Ðồng Nai sẵn sàng tạo điều kiện cho bà con được gia hạn cũng như giảm lãi trả. Ðồng thời xem xét cho vay mới nếu trang trại, hộ nuôi đầy đủ điều kiện tiếp tục nuôi nhằm vực lại ngành chăn nuôi của tỉnh”.

Thảo Nguyên

Gửi bình luận

Gửi Làm lại