Ðiều kiện đầu tư kinh doanh trong chăn nuôi

07/08/2019 | 02:48

(Người Chăn Nuôi) - Ngày 17/5/2019, Bộ NN&PTNT có Công văn số 3436/BNN-PC phúc đáp công văn của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, tổng hợp điều kiện kinh doanh và sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành. Trong đó, quy định chi tiết một số điều kiện trong chăn nuôi.

Ðiều kiện chăn nuôi trang trại

a. Vị trí xây dựng trang trại phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, chiến lược phát triển ngành chăn nuôi; đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi quy định tại khoản 4 và khoản 5 Ðiều 53 của Luật Chăn nuôi;

b. Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi;

c. Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

d. Có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi;

đ. Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng TĂCN, thuốc thú y, vaccine và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; lưu giữ hồ sơ tối thiểu 1 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn nuôi;

e. Có khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi trang trại.

Tổ chức, cá nhân chăn nuôi trang trại quy mô lớn phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.

Ảnh: Vũ Mưa

 

Ðiều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

Ðịa điểm giết mổ

a. Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm phải có khoảng cách an toàn với khu dân cư, trường học, bệnh viện, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường quốc lộ, sông, suối, nguồn cung cấp nước sinh hoạt, trại chăn nuôi, chợ buôn bán gia súc, gia cầm và các nguồn gây ô nhiễm;

b. Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm khi hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

 

Ðiều kiện cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ

a. Ðịa điểm phải tách biệt với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm;

b. Trang thiết bị, dụng cụ phù hợp để giết mổ, không gây độc hại, ô nhiễm cho sản phẩm động vật;

c. Có đủ nước bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y phục vụ cho việc giết mổ động vật;

d. Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ. Người trực tiếp tham gia giết mổ động vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe và thực hiện các quy trình vệ sinh trong quá trình giết mổ.

Ðiều kiện cơ sở sản xuất, mua bán con giống vật nuôi

Tổ chức, cá nhân sản xuất con giống vật nuôi phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a. Ðáp ứng điều kiện cơ sở chăn nuôi tại Ðiều 55 của Luật Chăn nuôi;

b. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với giống vật nuôi;

c. Cơ sở nuôi giữ giống gốc, cơ sở chọn tạo dòng, giống vật nuôi phải có nhân viên kỹ thuật tốt nghiệp đại học trở lên về một trong những chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học;

d. Cơ sở nuôi đàn giống bố mẹ; đàn nhân giống; sản xuất con giống vật nuôi phải có nhân viên kỹ thuật được đào tạo về một trong những chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học;

đ. Có hồ sơ giống ghi rõ tên giống, cấp giống, xuất xứ, số lượng, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.

Tổ chức, cá nhân mua bán con giống vật nuôi phải có bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của cơ sở sản xuất và hồ sơ giống theo quy định tại điểm đ khoản 2 Ðiều này.

 

Ðiều kiện cơ sở sản xuất, mua bán tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng giống vật nuôi, dịch vụ thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi giống vật nuôi

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng giống vật nuôi phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a. Các điều kiện quy định tại khoản 2 Ðiều 22 của Luật Chăn nuôi;

b. Có hồ sơ theo dõi chỉ tiêu chất lượng tinh trong thời gian kiểm tra, khai thác tinh đực giống;

c. Có trang thiết bị chuyên dụng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để sản xuất, kiểm tra, đánh gia, bảo quản và vận chuyển tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng.

2. Cá nhân làm dịch vụ thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi giống vật nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau đây:

a. Có chứng chỉ đào tạo về thụ tinh nhân tạo hoặc kỹ thuật cấy truyền phôi theo quy định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT;

b. Khi làm dịch vụ thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi phải ghi chép thông tin về chủ hộ, số hiệu đực giống, cấy giống, ngày phối giống, lần phối.

3. Chủ sở hữu đực giống để phối giống trực tiếp phải thực hiện các yêu cầu sau đây:

a. Kê khai đực giống với UBND cấp xã;

b. Sử dụng đực giống có nguồn gốc, hồ sơ giống, đã được kiểm dịch, kiểm tra, đánh giá chất lượng.

4. Tổ chức, cá nhân mua tinh, phôi giống vật nuôi phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a. Có dụng cụ, thiết bị bảo quản phù hợp từng loại tinh, phôi;

b. Nơi bảo quản phải tách biệt hoặc không bị ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật, các hóa chất độc hại;

c. Có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, vật nuôi, môi trường xung quanh;

d. Có sổ sách theo dõi việc bảo quản, mua bán tinh, phôi.

5. Tổ chức, cá nhân sản xuất trứng giống gia cầm phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a. Ðáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Ðiều 22 của Luật Chăn nuôi;

b. Trứng giống được khai thác từ đàn giống bố mẹ hoặc tương đương trở lên;

6. Tổ chức, cá nhân mua bán trứng giống, ấu trùng phải có hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng và hồ sơ giống theo quy định tại điểm đ khoản 2 Ðiều 22 của Luật Chăn nuôi.

Phạm Thu

Gửi bình luận

Gửi Làm lại